Adres biura sprzedaży

ul. Partyzantów ( na terenie inwestycji)

Telefony kontaktowe

572 453 606

797 266 444

730 697 184.

Adresy E-mail

biuro@cityresidence.opoczno.pl

ICC Development Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 11 lok. 1211
00-828 Warszawa

NIP 527 287 93 74
REGON 382348738
KRS 0000767404

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego